Badanie mobilności mieszkańców wybranych krajów europejskich


Szanowni Państwo,

pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię na temat zmian mobilności mieszkańców po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

W imieniu zespołu badawczego dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Proszę podać płeć
Proszę wybrać przedział wiekowy
poniżej 18 lat
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
powyżej 55 lat
Proszę wybrać miejsce zamieszkania 
obszar miejski
obszar wiejski

Proszę wybrać szacunkową liczbę mieszkańców miejscowości, w której Państwo zamieszkują

Proszę określić poziom wykształcenia:

 
brak wykształcenia
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie techniczne
średnie
wyższe
Proszę określić Państwa status na rynku pracy
Uczeń
Student
Pracujący
Bezrobotny
Emeryt/rencista
Inny, jaki?
Czy Państwa sytuacja zawodowa uległa zmianie po wybuchu epidemii koronowirusa? 
W jaki sposób aktualnie wykonują Państwo pracę zawodową:
tradycyjnie, w siedzibie pracodawcy
zdalnie
hybrydowo
w sposób mieszany

Proszę wskazać cel codziennych podróży:

1 oznacza NAJCZĘSTSZY cel

6 oznacza NAJRZADSZY cel

  przed pandemią   w trakcie pandemii
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
szkoła przed pandemią w trakcie pandemii
praca przed pandemią w trakcie pandemii
zakupy przed pandemią w trakcie pandemii
lekarz przed pandemią w trakcie pandemii
spotkania towarzyskie przed pandemią w trakcie pandemii
rodzice przed pandemią w trakcie pandemii
wypoczynek przed pandemią w trakcie pandemii

Proszę podać wykorzystywany środek transportu:

1 oznacza NAJCZĘSTSZY wykorzystywany środek transportu

6 oznacza NAJRZADSZY wykorzystywany środek transportu

 

  przed pandemią   w trakcie pandemii
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
Samochód przed pandemią w trakcie pandemii
Komunikacja miejska – autobus przed pandemią w trakcie pandemii
Komunikacja miejska – tramwaj przed pandemią w trakcie pandemii
Komunikacja miejska – trolejbus przed pandemią w trakcie pandemii
Komunikacja miejska – metro przed pandemią w trakcie pandemii
Komunikacja międzymiastowa przed pandemią w trakcie pandemii
Pociąg przed pandemią w trakcie pandemii
Pieszo przed pandemią w trakcie pandemii
Rower przed pandemią w trakcie pandemii
Motocykl przed pandemią w trakcie pandemii
Samolot przed pandemią w trakcie pandemii
Proszę określić odległość do celu podróży
  główny cel podróży   drugi głowny cel podróży
  do 1 km 1-5 km 6-10 km 11-20 km pow. 20 km   do 1 km 1-5 km 6-10 km 11-20 km pow. 20 km
przed wybuchem pandemii koronowirusa główny cel podróży drugi głowny cel podróży
po wybuchu pandemii koronowirusa główny cel podróży drugi głowny cel podróży
Proszę podać czas trwania podróży
  główny cel podróży   drugi główny cel podróży
  do 15 minut 15-30 minut 31-60 minut 1-2 godziny powyżej 2 godzin   do 15 minut do 15 minut 15-30 minut 31-60 minut 1-2 godziny powyżej 2 godzin
przed wybuchem pandemii koronowirusa główny cel podróży drugi główny cel podróży
po wybuchu pandemii koronowirusa główny cel podróży drugi główny cel podróży

Gdzie robili Państwo zakupy przed wybuchem pandemii oraz w trakcie trwania pandemii?

1 oznacza NAJCZĘŚCIEJ

6 oznacza NAJRZADZIEJ

  przed wybuchem pandemii   w trakcie trwania pandemii
  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
super- i hipermarket przed wybuchem pandemii w trakcie trwania pandemii
dyskont przed wybuchem pandemii w trakcie trwania pandemii
sklep średniej wielkości tzw. market przed wybuchem pandemii w trakcie trwania pandemii
sklep osiedlowy przed wybuchem pandemii w trakcie trwania pandemii
targ/bazar przed wybuchem pandemii w trakcie trwania pandemii
Internet przed wybuchem pandemii w trakcie trwania pandemii
Czy planują Państwo zmianę nawyków komunikacyjnych w przypadku dalszego trwania pandemii?
tak
raczej tak
nie wiem
raczej nie
nie

Czy według Państwa koronawirus wpłynął na mobilność mieszkańców?

Proszę o inne uwagi na temat mobilności w trakcie trwania epidemii

Proszę o inne uwagi na temat mobilności przed wybuchem epidemii